AUSTERIA KROKUS
Spółdzielnia Socjalna

Rzeczka 31
58-320 Walim
POLEN

Grzegorz: tel.  +48 669 251 791
Iwona:       tel.  +48 722 140 666

email: agroturystyka@austeriakrokus.pl