AUSTERIA KROKUS
Spółdzielnia Socjalna

Rzeczka 31
58-320 Walim
REZERWACJE - tel.  722 140 666 - Iwona Szwaja

PREZES SPÓŁDZIELNI - 669 251 791 - Grzegorz Szwaja

email: agroturystyka@austeriakrokus.pl

FACEBOOK : AUSTERIA KROKUS RZECZKA

NIP 886 288 20 54