AUSTERIA KROKUS
Spółdzielnia Socjalna

Rzeczka 31
58-320 Walim

Grzegorz Szwaja: tel.  669 251 791
Iwona Szwaja: tel.  722 140 666

email: agroturystyka@austeriakrokus.pl

FACEBOOK : AUSTERIA KROKUS RZECZKA