REGULAMIN WPŁATY ZADATKU

  1. Wpłata zadatku jest równoznaczna z potwierdzeniem rezerwacji i akceptacją niniejszego regulaminu.
  2. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje anulowaniem wstępnej rezerwacji bez odrębnego powiadomienia.
  3. Obiekt noclegowy nie ma obowiązku zwracania zadatku, jeżeli to turysta odwołuje pobyt, mimo że ośrodek może zrealizować rezerwację w terminie.
  4. Jeżeli obiekt z powodu rządowego zakazu prowadzenia działalności w związku z pandemią COVID-19 nie będzie mógł zrealizować zamówionej przez turystę usługi to zadatek podlega zwrotowi w wysokości 50%. Pozostałe 50 % wartości zadatku pozostaje do wykorzystania w terminie do 6 miesięcy od dnia planowanego pierwotnego terminu pobytu. Obowiązuje wtedy cennik usług aktualny na dzień nowego terminu pobytu. Odwołanie przez turystę drugiego termin pobytu skutkuje utratą 50 % zadatku.